PENDEKATAN D-J-I DALAM MENYELESAIKAN ISU DAN MEMBUAT KEPUTUSAN


Artikel ini ditulis bagi berkongsi satu pendekatan untuk menyelesaikan isu dan membuat keputusan. D-J-I merupakan singkatan kepada elemen penting dalam model ini iaitu Definisi – Justifikasi – Implikasi.

Terdapat banyak model, kaedah dan gaya kepimpinan yang menawarkan cara menyelesaikan masalah dan membantu membuat keputusan yang telah dibina oleh pakar-pakar pengurusan. Pendekatan DJI dibina hasil pengalaman penulis dalam bidang pengurusan pendidikan dan pendekatan ini diperluaskan hasil model kepimpinan sedia ada yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin yang pernah membimbing penulis dalam kerjayanya.

Definisi

Dalam konteks penyelesaian isu dan proses membuat keputusan. Takrif yang jelas dan tepat terhadap objek yang diperbincangkan amat penting.

Oleh itu, apabila berhadapan dengan sesuatu isu, antara langkah pertama yang perlu diambil ialah (i) menetapkan takrif atau definisi setiap objek utama isu, (ii) mengenal pasti isu yang timbul, (iii) mengetahui latar belakang isu tersebut dan (iv) mendalami faktor penyebab timbul isu tersebut.

Sebagai contoh, seorang pegawai pentadbiran dalam sesuatu organisasi dikehendaki membuat keputusan untuk penganjuran satu program promosi dasar baharu kerajaan.

Bertitik tolak daripada keperluan melaksanakan program tersebut, pegawai bertanggungjawab perlu mengambil kira perkara-perkara di bawah:

1. Apakah objektif program?
2. Apakah falsafah program?
3. Daripada manakah punca kuasa program diperolehi?
4. Sejauh manakah liputan, ruang lingkup, atau sasaran program?
5. Kepada siapakah program ini ditujukan?
6. Mengapa program ini hendak diadakan?

Persoalan di atas jika dapat dijawab akan membuahkan satu kefahaman yang mendalam dan jelas tentang apakah isi kandungan dan keperluan program promosi dasar kerajaan tersebut dilaksanakan.

Selanjutnya, jawapan daripada persoalan yang diutarakan itu dapat membantu menetapkan latar belakang program yang komprehensif sebelum para pembuat keputusan mempertimbangkan mana-mana penyelesaian.

Justifikasi

Justifikasi bermaksud pembuat keputusan mampu memberikan jawapan daripada persoalan, kenapa? Mempersoalkan justifikasi sesuatu isu mampu membawa si pembuat keputusan meneroka dan menjangkakan manfaat yang akan diperoleh sekiranya program ini dilaksanakan atau sesuatu isu diselesaikan.

Jawapan daripada persoalan kenapa juga akan meletakkan pertimbangan adakah program yang dicadangkan perlu diadakan atau tidak? Adakah penyelesaian isu yang dihadapi perlu begini atau begitu?

Mana-mana cadangan, kehendak, perancangan yang tidak penting boleh dielakkan sehinggalah justifikasi yang jitu dapat diperoleh. Dalam konteks contoh penganjuran program promosi dasar kerajaan, persoalan tentang justifikasi sewajarnya berkisar tentang:

1. Kenapa program ini perlu diadakan?

2. Apakah manfaat dan faedah yang bakal diperolehi?

3. Apakah benar isu tertentu sesuai dengan keputusan yang diambil?

4. Kenapakah kita memilih aspek tertentu dan melepaskan yang lain?

 

Menyelesaikan mana-mana isu juga perlu diteliti apakah justifikasi keputusan yang bakal diambil. Sebagai contoh keputusan mengubah hala tuju operasi sesuatu jabatan. Perubahan yang hendak dilakukan mestilah menggambarkan keperluan yang penting dalam organisasi.

Implikasi

Implikasi yang dimaksudkan ialah kesan positif dan kesan negatif susulan daripada penganjuran program atau keputusan yang bakal dibuat. Perkara ini dapat disusun dengan mengutarakan persoalan berikut:

1. Apakah kesan sekiranya isu tidak dapat diselesaikan?
2. Apakah impak positif sekiranya isu dapat diselesaikan?
3. Adakah kesan positif dari program yang dilaksanakan- bakal dinikmati oleh golongan sasar?
4. Sejauhmanakah impak positif yang bakal diperoleh diganggu pula oleh impak negatif?
5. Adakah terdapat halangan untuk mencapai objektif yang digariskan?
6. Adakah terdapat ruang manipulasi mana-mana pihak jika sesuatu isu dibatalkan/ ditangguhkan?

Maklumat yang menyeluruh tentang implikasi membolehkan keputusan yang diambil dilihat bijaksana, cermat dan mengambil kira segenap aspek yang ada.

Kesimpulan

Pendekatan D-J-I (Definisi, Justifikasi dan Implikasi) merupakan hasil pengalaman penulis yang dikutip dari perjalanan kerjaya beliau dan khidmat di bawah para pemimpin di setiap organisasi tempat beliau bertugas.

Huraian bagi ketiga-tiga elemen ini boleh dikembangkan lagi memandangkan ianya mempunyai ruang penambahbaikan untuk disesuaikan dengan isu-isu yang pelbagai dan lebih spesifik.

Seterusnya, diharapkan pendekatan DJI dapat membantu berperanan sebagai pemangkin pemikiran yang tersusun, saintifik dan kritikal. Hasil keputusan yang dicapai hasil penelitian berdasarkan DJI seharusnya dilihat matang dan mampu mencapai hasil yang dijangkakan.

 

Desaru
29 Julai 2019

2 responses to this post.

  1. Posted by Hanan on Ogos 2, 2019 at 1:11 am

    Simple dan sangat praktikal!

    Balas

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: